Expanded Polistren Köpük (EPS), beyaz renkli, bünyesinde kapalı gözenekli hücrelerinde durgun ve kuru hava hapsedilmiş olan petrol türevi termoplastik ısı yalıtım ürünüdür. Su buharı ile genleştirilerek üretilen ısı yalıtım levhalarının %98’i durgun ve kuru hava olduğundan binalara yük getirmez ve hafiftir. Ekonomik ve üstün özellikli bir ısı yalıtım sistemidir.

Kullanım Alanları:
• İç ve dış mekanlarda
• Cephe uygulamalarında
• Enerji tasarruf sistemlerinde
Genel Özellikler:
EPS nin bir çok özelliği yogunluguna göre değişir. EPS yalıtım amaçlı 15-30 kg/m3 yoğunluk (densite) değerleri arasında üretilir.
• Beyaz renklidir
• Esnek bir malzemedir,
• Ekonomik yalıtım malzemesidir
• Yüksek performanslı ısı yalıtımı sağlar
• Lambda değeri TS 825 mecburi standardına uygundur,
• DIN 4102 ye göre B1 Sınıfı ( Zor alev alan, alev yürütmeyen) TS EN 13501-1’e göre E sınıfı malzemedir,
• Optimum nefes alma kabiliyeti yüksektir,
• Basınç mukavemeti yüksektir,
• Kalınlıgı zamanla incelmez
• Sonsuz ömürlüdür. Bina ayakta kaldıgı sürece yalıtım görevine devam eder,
• Çok hafiftir, kolay taşınır, kolay uygulanır,
• Çevre dostudur,
• Geri dönüşümlüdür.

Exelans Enerji EPS dışarıdan ısı yalıtımı sistemini (ETİCS) şu şekilde tanımlayabiliriz: Fabrikada üretilen sistem ürünlerinin Exelans Enerji
EPS ısı yalıtım levhaları ile tüm opak yüzeylere kesintisiz bir şekilde ve pencere/kapı birleşimlerinde ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde
şantiyede uygulanmasıyla gerçekleştirilen sistemdir. Polisan tarafından, tamamlanmış bir sistem olarak teslim edilir ve sistemin üreticisi
tarafından sistem ve uygulama yüzeyi için seçilen en az aşağıdaki katmanlardan oluşmalıdır:

• Exelans Enerji Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı
• Exelans Enerji EPS Isı yalıtım levhası
• Exelans Enerji ısı yalıtım mekanik tespit elemanları
• Exelans Enerji ısı yalıtım sıvası
• Exelans Enerji ısı yalıtım donatı filesi (160kg/m2)
• Exelans Enerji ısı yalıtım dekoratif kaplama
• Polisan dış cephe boyaları
Dışardan ısı yalıtımı sistemi (mantolama) uygulamalarında kullanılacak olan Exelans Enerji EPS ısı yalıtım levhalarının yapıda yalıtım
amaçlı kullanılacaklarından dolayı Türk Standartı TS 7316 EN 13163’e uygun şekilde, B1 Yapı Malzemesi Sınıfında ve en az 15 kg/m3
yoğunlukta, geri dönüşümsüz hammaddeden üretilmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu levhaların cepheye uygulanmalarından önce
boyut stabilitelerinin sağlanması için levhaların üretim ve depolama şartlarına bağlı olarak 10-15 gün arasında bloklar halinde
dinlendirilmiş olmaları gerekmektedir.
EPS ile ilgili standartlar:
EPS üretimi, Avrupa Birliği’nde kabul edilen EN 13163 standardı ülkemizde aynı şekilde kabul edilmiş olup, TS 7316 EN 13163 olarak
kullanılmaktadır.
EPS nin Bazı Özellikleri ile İlgili Açıklamalar;
1) Sıcağa Karsı Dayanım
EPS’nin sıcağa karşı maximum dayanımı, sıcağın süresine ve derecesine bağlıdır. Kısa süreli 100 C ‘ye kadar dayanıklı olmasına rağmen,
uzun sürede yoğunluğa bağlı olarak maximum 75-85 C’ye, minimum -180 C’ye kadar kullanılır. (DIN4102 ile TS EN 13501-1 standartları)
2) Basınç Dayanımı
EPS nin kıs ve uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği dayanıklılıdır. Basınç dayanımı yoğunluğa bağlı olarak artar.
3) Boyut Stabilitesi
EPS konusunda boyut değişimi sıcaklık ve zamanla çekme (rötre) durumlarına göre ayrı ayrı düşünülür. EPS’nin ısıl genleşme katsayısı, 17
K’lik sıcaklık farkında yaklaşık 1 mm/m bir değişim göstermesidir. Levhanın zamanla rötre yapması ise; 24 saat sonraki malzeme için incelenir.
Üretrim şekline ve yoğunluğa bağlı olarak rötre miktarı %0,3 ia 0,5 arasında değişmelidir.
4) Su Emme Oranı
Malzemelerin su emme oranında malzeme üzerinde ki gözeneklerin açık veya kapalı olmaları etkilidir. Direkt su ile temaslarda kapalı
gözenekli malzemelerin su emme oranları çok düşüktür. EPS kapalı gözenekli bir malzemedir. EPS ‘yi meydana getiren Styrene suda
çözülmeyen ve erimeyen yapıda olmasından dolayı, direkt su ile temas ettiğinde bile su emme oranı çok küçük olur ve özelliklerinde değişim
olmaz.