Written by nestas

Mantolama Nerelere Yapılır?

Bina Mantolama yapılırken, ısı kaybının en çok olduğu yerlere önem verilmeli ve bina ısı yalıtımı bir bütün olarak düşünülmelidir. Yapılarda ısı kayıplarının gerçekleştiği, dolayısıyla yalıtım yapılması gereken yapı elemanları şöyledir:

Dış duvarlar
Dış yüzeyden
İç yüzeyden
Çıkmalar
Çatılar
Düz teras çatılar
Eğimli çatılar
Mertek üzerleri
Mertek araları
Mertek altları
Döşemeler
Zemine oturan döşemeler
Döşemeden ısıtmalı döşemeler
Isıtılmayan ortama bitişik döşemeler
Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına,
Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan kısımlar,
Soğuk Hava Depoları
Binaların çatı ve duvarlarına
Toprak temaslı mahallere
Katları ayıran döşemelere
Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına
Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan kısımlara
Soğuk Hava Depolarına