İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri gibi biçimlerde bağlayarak dekoratif görünüm sağlayan alçıdan yapılan uygulamadır. Kemar standart kapı ölçülerinin dışında kalan daha geniş açıklıklarda uygulanarak dekoratif görünümler sağlanır.