Written by nestas

Apartman Mantolama Kararı Nasıl Alınır?

Apartman-Site yöneticilerinin Mantolama kararını alabilmesi için yapması gerekenler;

1- Karar toplantısı: Apartman / Site yönetimi kat malikleri ile birlikte toplantı düzenler ve bu toplantıda mantolama yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Mantolama kararının alınabilmesi için oy çokluğu gerekmektedir. Gereken oy sayısı yarıdan bir fazladır. Toplantı sonunda mantolama kararı alınmışsa mantolama dışında yapılacak ihtiyaçlar da yazılabilir. Kat malikleri bu toplantıda Apartman-Site yönetimlerine firma seçimi için yetki verebilir ya da komisyon kurulmasını isteyebilir, ilk toplantıda yetki verilmişse yetki toplantısına gerek yoktur.

2- Teklif Toplama Aşaması: Apartman ve site yönetimleri firma ve fiyat araştırması yapamaya başlar, teklif istenecek firmalar belirlendikten sonra firmalardan idari ve teknik şartname ile fiyat teklifi istenir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli konu teknik şartnamedir, şartnamede kullanılacak malzemeler detaylı olarak yazılmalı ve tüm firmalarda aynı özellikteki malzemeler için fiyat alınmalıdır.

3- Bilgilendirme toplantısı: Belirli kriterler sonucunda seçilen firmalardan alınan teklifler kat malikleri ile birlikte değerlendirilir.

Firma seçiminde dikkat edilmesi gerekenler:  Başladığı hiçbir işi yarım bırakmamış, mali yapıları güçlü, teknik ve uygulamacı personeli yeterli, referans verebilecek, alternatif ödeme seçenekleri sunabilinen, malzeme ve işçiliğe en az 5 yıl garanti verebilecek firmalar tercih edilmelidir.